Spelt &Birkkala

Ekologiskt finsk spelt ute på världen
SPELT KOMMER PÅ BIRKKALA GÅRD

Hur allt började

Speltodling på Birkkala började år 1993. Pirkko och Jaakko, den nuvarande ägarens föräldrar, reste i Tyskland och fick smaka läckerheter avspelt. Då var spelt nästan okänd i Finland. Pirkko och Jaakko tog med sig ett kilo påse speltkorn. Det visade sig att speltodlingen lyckas i Finland, och så allt började.

Birkkalan henkilökuntaa messuilla
Simo töissä Birkkalan myllyllä nostelemassa spelttisäkkejä

Speltodling

Birkkala är en ekologisk gård, alltså riklig skörd baseras på välgjord växtföljd. På Birkkala har vi en femårig växtföljd: 2 år klövervall –spelt – bondböna – skyddssäd (spelt och under spelten klövervall).  Denna växtföljd garanterar jordens bördighet, optimal kvävehalt och hållerogräsväxter och växtsjukdomar i tukt. Normal så tid för spelten är från slutetav augusti till mitten av september. Slutningar med bra vattenhushållning passar bäst som växtplats. Utsädesmängd är ca. 200 – 240 kg/hektar. Spelt skalas inte innan såning, utan sås med småax, i ca. 3 – 5 cm djup. I växtområden I-III övervintrar spelt bra. Ogräsharvningen gör vi på våren, då växtperioden har klart börjat och spelt har vecklat ut sig till ca 2 - 3 bladstadiet. Med harvningen bekämpas ogräs och skapas lite luckerhet i jorden. Spelt börjar vanligen växa fram kraftigt efter ogräsharvningen. I augusti följande gör tröskar vi spelten. Då speltaxet har böjer sig nedåt och fuktigheten är under 25 % är skörden mogen. Vid tröskning bryts axet ned i enskilda småax, men agnskalet som skyddar kornet förblir.

Spelt i spannmålstork

Spelt torkas i Birkkalas spanmålstork, med energi från träflis. Lagringsfuktighet av spelt är 11 – 14 %. Så blir spannmål dålig under lagringstiden. Efter tröskningsperioiden sorteras och skalas spelt. På Birkkala har maskiner som är speciellt avsedda för spelt, så att kornet lossnar varsamt från agnskalet. Detta är ytterst viktigt, eftersom ju helare kornet är desto bättre smak och bakegenskaper har speltmjöl och andra Birkkalas speltprodukter.

Malning och förpackning på Birkkalas stenkvarn

Efter sortering och skalning förs kornen på Birkkalas kvarn, ca 200 meter från spanmålstorken. Birkkalas kvarn fungerar året om och vi levererar produkter dagligen ute på världen. Vi har stenkvarn, och så har mjölet smak och näringsämnen kvar. Flera bagare har berömt den goda konsistensen och glutenstommen av våra speltmjöl. Vi gör Birkkalas Stora Speltflingor utanför kokning eller upphettning, vilket garanterar den goda kvaliteten. Speltpärlor görs så att hela speltkorn slipas lätt och poleras. Speltpärlor kan används som ris. Till sist förpackar vi produkterna i packeriet som vi har i samband med kvarnen.

Birkkalas produkter i produktlinjen

Visste du?

Vanliga frågor om spelt och Birkkalas speltprodukter

Varför malas Birkkalas speltmjöl med stenkvarn?

Kvarnstenar malar korn skonsammare än en modern valskvarn, så medstenkvarn bevarar spelt bättre sina näringsämnen. I stenkvarn blir mjölkristaller lite som snökristaller. Däremot i valskvarn blir mjölkristallermer kantiga och en del av näringsämnen förloras med värme, som uppstår i stora malhastigheter. Läsa mer om ämnet till exempel på Inga-Britta Sundqvists bok Kasvissyöjän ruutukokki (WSOY 2001), s.182.

Triticum spelta, speltti, spelt, dinkel, farro...
Vad heterdenna växt egentligen?

På olika språk har spelt många olika namn: bland annat dinkel (på svenska och på tyska), farro (på italienska), spelt (på engelska) osv. På finska rekommenderas speltti (Källan: Kielikello - kielenhuollon tiedotuslehti, 1/2002, s. 40). Historia av namn på kulturväxterär ytterst intressant. Professor Kaisa Häkkinen skriver i böckerna Nykysuomen etymologinen sanakirja (WSOY, 2004) och Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996) om ordets vehnä historia: i volgafinska språk och möjligen i östersjöfinskan har vehnä ursprungligen betytt spelt, som då var vitt utspred i östern. Under tidens lopp kan betydelsen av ord förändras, samtidigt som samhället och världen förändras. I antikens Rom kallades spelt för alica, spelta och far. Spelmjöl kallades för farina. (Källa: Hänninen & Kahlos. 2004,Roomalaista arkea ja juhlaa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.)

Finns det gårdsbutik på Birkkala?

För tillfället har vi tyvärr inte gårdsbutik.

Passar spelt för celiakipatienter?

Spelt innehåller gluten alltså det passar inte för celiakipatienter.