Tähtituote -finaali vuonna 2006

17 tuotetta selvitti tiensä Vuoden Tähtituote 2006-finaaliin

Elintarviketeollisuusliiton järjestämään Vuoden Tähtituote -kilpailuun
osallistui tänä vuonna ennätyksellisen paljon tuotteita. Kilpailuun
ilmoitettiin tuotteita tai tuotesarjoja yhteensä 55, eli yksittäisiä
tuotevariaatiota kertyi kaikkiaan 127.

Elintarviketeollisuusliitto luonnehtii tämänvuotisen kilpailun tasoa erittäin
korkeaksi. Liiton mukaan runsas uutuuksien määrä ja tuotteiden tasokkuus
kertovat elintarviketeollisuuden voimakkaasta panostuksesta tuotekehitykseen ja
kyvystä kehittää yhä paremmin kuluttajien uudistuvia tarpeita palvelevia
elintarvikkeita.

Elintarvikealan asiantuntijoista koostuva raati on valinnut finaaliin 17
tuotetta. Ne ovat kaikki tulleet markkinoille vuonna 2005 tai tämän vuoden
tammikuussa, mikä oli edellytyksenä kilpailuun osallistumiselle. Raadin
ensisijaisena valintaperusteena oli tuotteen uutuus- ja innovaatioarvo. Lisäksi
arvioitiin hintatasoa kilpaileviin tuotteisiin nähden, markkinointia ja
kaupallistamismahdollisuuksia.

Raati valitsee myöhemmin kustakin sarjasta yhden tuotteen Vuoden
Tähtituotteeksi 2006. Lisäksi yksi Vuoden Tähtituote kohotetaan Vuoden
Suomalaiseksi Elintarvikkeeksi. Raadin puheenjohtajana toimii Maku-lehden
päätoimittaja MARITA JOUTJÄRVI.

Kilpailun voittajat julkistetaan 9. toukokuuta Elintarvikepäivä 2006:n
yhteydessä. Tasavallan presidentti TARJA HALONEN on lupautunut
palkintojenjakojuhlan juhlapuhujaksi. (Finfood)

Lue artikkeliTakaisin